Disclaimer

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van VSH Fittings B.V. (hierna te noemen: “VSH”). Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VSH. De inhoud van deze website alsmede de inhoud van alle andere uitingen van VSH op internet, is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door VSH wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. VSH behoudt zich het recht om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, is VSH niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. VSH sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website of andere uitingen van VSH op internet.

Recente projecten

Voor al uw vragen belt u met onze Customer Service op telefoonnummer
035 - 6884 330 (bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur).

U kunt ook gebruik maken van onderstaand formulier of direct een e-mail sturen naar informatie@vsh.nl

We vinden altijd een oplossing die aansluit.